Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quốc hội nghiêm khắc phê phán nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng