Ông Trần Lưu Quang là Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh Cổng tin tức Hải Phòng
Ông Trần Lưu Quang giữ chức Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh Cổng tin tức Hải Phòng
Ông Trần Lưu Quang giữ chức Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh Cổng tin tức Hải Phòng
Lên top