Người lớn bất cẩn, bé gái 4 tuổi bị bỏng cồn toàn thân

Bé gái 4 tuổi bị bỏng cồn toàn thân.
Bé gái 4 tuổi bị bỏng cồn toàn thân.
Bé gái 4 tuổi bị bỏng cồn toàn thân.
Lên top