Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh:

Ngành Xây dựng cần coi trọng phát triển nhà ở cho người dân

Lên top