Chuyện về người 4 lần gặp Bác Hồ: Tôi đã học Bác Hồ từ những điều nhỏ nhất

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Vương Đông
Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Vương Đông
Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Vương Đông
Lên top