Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn. Ảnh: Sputnik.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn. Ảnh: Sputnik.