Kiến nghị tới Quốc hội, cử tri "chỉ đích danh" VN Pharma

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.