Kiểm tra xử lý ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 701 đã kiểm tra công tác xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 701 đã kiểm tra công tác xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 701 đã kiểm tra công tác xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Lên top