“Khi ban hành luật phải tránh bỏ sót nhân tài”

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (Ảnh: QH)
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (Ảnh: QH)