Kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ về sai phạm của Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng: Vì sao miễn nhiệm Phó Chủ tịch TP Đặng Việt Dũng lại gây xôn xao?

Ông Đặng Việt Dũng (trái) trong buổi nhận quyết định điều chuyển sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Đặng Việt Dũng (trái) trong buổi nhận quyết định điều chuyển sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.