Hàng nghìn chiến sĩ diễn tập bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC

Cảnh sát Cơ động trình diễn võ thuật. Ảnh: TT
Cảnh sát Cơ động trình diễn võ thuật. Ảnh: TT
Cảnh sát Cơ động trình diễn võ thuật. Ảnh: TT