Hà Nội bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: HNM
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: HNM
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: HNM
Lên top