Dựa vào văn bản nào để xác định dấu hiệu của tội dâm ô?

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì phiên họp. Ảnh: TV
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì phiên họp. Ảnh: TV
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì phiên họp. Ảnh: TV
Lên top