Đồng Nai: Xử lý việc cho tồn tại “biệt phủ” xây trái phép của Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nhà xây trái phép của gia đình ông Đấu. Ảnh: M.T
Nhà xây trái phép của gia đình ông Đấu. Ảnh: M.T
Nhà xây trái phép của gia đình ông Đấu. Ảnh: M.T
Lên top