TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Đảng và nhân dân cùng vào cuộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ (Hà Nội). Ảnh: XH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ (Hà Nội). Ảnh: XH