Công an phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân...”

Thủ tướng thăm hỏi lãnh đạo Bộ Công an.
Thủ tướng thăm hỏi lãnh đạo Bộ Công an.
Thủ tướng thăm hỏi lãnh đạo Bộ Công an.
Lên top