Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng vừa được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Tuân
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng vừa được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Tuân
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng vừa được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Tuân
Lên top