Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi thư chúc Tết Trung thu