Chủ tịch Nước tặng Huân chương Dũng cảm cho học sinh quên mình cứu 4 bạn

Gia đình nhận Huân chương Dũng cảm Chủ tịch nước trao tăng cho em Đông
Gia đình nhận Huân chương Dũng cảm Chủ tịch nước trao tăng cho em Đông