Chính phủ thống nhất không nhận chìm chất nạo vét ở Vĩnh Tân

Nhà máy Vĩnh Tân 1. Ảnh: NDH
Nhà máy Vĩnh Tân 1. Ảnh: NDH