Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cách chức Đảng ủy viên Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương sử dụng bằng Đại học không hợp pháp

Ông Nguyễn Trọng Điều - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương sử dụng bằng Đại học không hợp pháp - Ảnh CTV
Ông Nguyễn Trọng Điều - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương sử dụng bằng Đại học không hợp pháp - Ảnh CTV