Cách chức Đảng ủy viên Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương sử dụng bằng Đại học không hợp pháp

Ông Nguyễn Trọng Điều - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương sử dụng bằng Đại học không hợp pháp - Ảnh CTV
Ông Nguyễn Trọng Điều - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương sử dụng bằng Đại học không hợp pháp - Ảnh CTV
Ông Nguyễn Trọng Điều - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương sử dụng bằng Đại học không hợp pháp - Ảnh CTV
Lên top