Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Cần phát huy hành động đẹp, tấm gương đẹp trong Công an nhân dân

Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Tô Lâm
Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Tô Lâm
Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Tô Lâm