Bộ Chính trị cho ý kiến về các đề án trình Hội nghị Trung ương 8

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Ảnh: N.Bắc)
Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Ảnh: N.Bắc)
Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Ảnh: N.Bắc)
Lên top