Báo Tin tức đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

 Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho báo Tin tức.
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho báo Tin tức.
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho báo Tin tức.
Lên top