Báo Lao Động giành 4 Giải Báo chí Quốc gia 2018: Lan rộng những tấm gương sáng

Phóng viên Việt Lâm, Báo Lao Động nhận giải C Giải Báo chí Quốc gia 2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Phóng viên Việt Lâm, Báo Lao Động nhận giải C Giải Báo chí Quốc gia 2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Phóng viên Việt Lâm, Báo Lao Động nhận giải C Giải Báo chí Quốc gia 2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top