Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân” do Chủ tịch nước trao tặng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt cho Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Khu Ủy Khu V. Ảnh: Đ.V
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt cho Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Khu Ủy Khu V. Ảnh: Đ.V
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt cho Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Khu Ủy Khu V. Ảnh: Đ.V
Lên top