Vốn hoá của Sabeco “bốc hơi” hơn 10.000 tỉ đồng

Vốn hoá của Sabeco “bốc hơi” hơn 10.000 tỉ đồng sau phiên giao dịch 18.4
Vốn hoá của Sabeco “bốc hơi” hơn 10.000 tỉ đồng sau phiên giao dịch 18.4
Vốn hoá của Sabeco “bốc hơi” hơn 10.000 tỉ đồng sau phiên giao dịch 18.4

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top