Tập đoàn TH và dấu ấn đặc biệt trên bản đồ hữu cơ Việt Nam

Đàn bò sữa hữu cơ của Tập đoàn TH chăn thả trên đồng cỏ. Ảnh: PV
Đàn bò sữa hữu cơ của Tập đoàn TH chăn thả trên đồng cỏ. Ảnh: PV
Đàn bò sữa hữu cơ của Tập đoàn TH chăn thả trên đồng cỏ. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top