Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tập đoàn TH và dấu ấn đặc biệt trên bản đồ hữu cơ Việt Nam

Đàn bò sữa hữu cơ của Tập đoàn TH chăn thả trên đồng cỏ. Ảnh: PV
Đàn bò sữa hữu cơ của Tập đoàn TH chăn thả trên đồng cỏ. Ảnh: PV