Tại sao người tiêu dùng vẫn nghi ngờ sản phẩm hữu cơ

Sản xuất NNHC đang là vấn đề được Bộ NNPTNT quan tâm  Ảnh: PV
Sản xuất NNHC đang là vấn đề được Bộ NNPTNT quan tâm Ảnh: PV
Sản xuất NNHC đang là vấn đề được Bộ NNPTNT quan tâm Ảnh: PV