Nông sản sạch cần chuỗi khép kín “từ trang trại đến bàn ăn”

Mô hình trồng trọt và chăn nuôi khép kin, an toàn là yêu cầu tất yếu trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp.Ảnh: Kh.V
Mô hình trồng trọt và chăn nuôi khép kin, an toàn là yêu cầu tất yếu trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp.Ảnh: Kh.V
Mô hình trồng trọt và chăn nuôi khép kin, an toàn là yêu cầu tất yếu trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp.Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top