Mondelez Kinh Đô tiếp tục xuất khẩu bánh trung thu sang Mỹ