Bibica đưa ra thị trường hơn 600 tấn bánh trung thu với khoảng 60 chủng loại

Năm nay, Bibica đưa ra thị trường với khoảng 60 chủng loại bánh trung thu.
Năm nay, Bibica đưa ra thị trường với khoảng 60 chủng loại bánh trung thu.