Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ Samson bị phạt, Omar được giảm án: “Cái tát” vào niềm tin