Vòng 1 Rome Master: Djokovic "rũ bùn đứng dậy sáng lòa"

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.