V.League 2018 không phải câu chuyện của riêng U.23!

Khán giả Nam Định đến sân cổ vũ đội bóng ngày trở lại VLeague 2018. Ảnh: H.A
Khán giả Nam Định đến sân cổ vũ đội bóng ngày trở lại VLeague 2018. Ảnh: H.A
Khán giả Nam Định đến sân cổ vũ đội bóng ngày trở lại VLeague 2018. Ảnh: H.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM