"Việt Nam là đối trọng duy nhất có thể đánh bại Thái Lan"

(Ảnh: Vnexpress)
(Ảnh: Vnexpress)
(Ảnh: Vnexpress)