Tuần tới, tương lai của Ronaldo sẽ được “phán xử”

Ảnh: Marca.
Ảnh: Marca.