Tân binh tuyển Việt Nam sẵn sàng thay thế vị trí Văn Thanh

Nguyễn Hoàng Quốc Chí trả lời báo chí chiều 11.10. Ảnh: VFF
Nguyễn Hoàng Quốc Chí trả lời báo chí chiều 11.10. Ảnh: VFF
Nguyễn Hoàng Quốc Chí trả lời báo chí chiều 11.10. Ảnh: VFF