“Rất khó có cơ sở để nói trọng tài "cướp" bàn thắng của Văn Toàn”

Theo Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền, rất khó để kết luận ĐT Việt Nam đã bị trọng tài tước đi một bàn thắng hợp lệ.
Theo Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền, rất khó để kết luận ĐT Việt Nam đã bị trọng tài tước đi một bàn thắng hợp lệ.
Theo Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền, rất khó để kết luận ĐT Việt Nam đã bị trọng tài tước đi một bàn thắng hợp lệ.
Lên top