HLV Park Hang-seo: "Tôi không hài lòng với công tác trọng tài"

HLV Park Hang-seo không hài lòng với kết quả hoà. Ảnh: ST
HLV Park Hang-seo không hài lòng với kết quả hoà. Ảnh: ST
HLV Park Hang-seo không hài lòng với kết quả hoà. Ảnh: ST