Quang Hải không có tên trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á

Quang Hải và U23 Việt Nam đã có một giải đấu thành công, nầng tầm đẳng cấp không chỉ đối với thể thao nước nhà mà còn đối với nền thể thao khu vực.
Quang Hải và U23 Việt Nam đã có một giải đấu thành công, nầng tầm đẳng cấp không chỉ đối với thể thao nước nhà mà còn đối với nền thể thao khu vực.
Quang Hải và U23 Việt Nam đã có một giải đấu thành công, nầng tầm đẳng cấp không chỉ đối với thể thao nước nhà mà còn đối với nền thể thao khu vực.