Quân lò SLNA và HAGL tỏa sáng, U21 Việt Nam có chiến thắng đầu tay