Quả phạt đền nghiệt ngã của Thái Lan và tiếng reo vui của người Việt

Thái Lan đã không thể góp mặt ở chung kết. Ảnh: AFF
Thái Lan đã không thể góp mặt ở chung kết. Ảnh: AFF
Thái Lan đã không thể góp mặt ở chung kết. Ảnh: AFF