Phóng viên Hàn Quốc đưa tin tại Việt Nam: "Cả thế giới đang theo dõi các bạn"