Ông Cao Văn Chóng: “Từ ngày mai, tôi sẽ không làm việc ở VPF nữa”

Ông Cao Văn Chóng chính thức chia tay VPF.  Ảnh: Đăng Huỳnh
Ông Cao Văn Chóng chính thức chia tay VPF. Ảnh: Đăng Huỳnh