“Đẻ” ra VPF để làm gì?

Chuyển giao quyền lực giữa ông Võ Quốc Thắng và ông Trần Anh Tú (bên phải) hôm 3.12. Ảnh: Thanh Niên.
Chuyển giao quyền lực giữa ông Võ Quốc Thắng và ông Trần Anh Tú (bên phải) hôm 3.12. Ảnh: Thanh Niên.