Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

“Đẻ” ra VPF để làm gì?

Chuyển giao quyền lực giữa ông Võ Quốc Thắng và ông Trần Anh Tú (bên phải) hôm 3.12. Ảnh: Thanh Niên.
Chuyển giao quyền lực giữa ông Võ Quốc Thắng và ông Trần Anh Tú (bên phải) hôm 3.12. Ảnh: Thanh Niên.