Olympic Tokyo 2020: Điểm nhấn từ những tình nguyện viên… U80 thậm chí U90

Một tình nguyện viên lớn tuổi làm việc ở môn điền kinh tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP.
Một tình nguyện viên lớn tuổi làm việc ở môn điền kinh tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP.
Một tình nguyện viên lớn tuổi làm việc ở môn điền kinh tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP.
Lên top