Ở lại Heerenveen, Văn Hậu có thể mất gần 4 tỉ đồng

Văn Hậu có thể bị mất 1 số tiền lương lớn nếu ở lại SC Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen.
Văn Hậu có thể bị mất 1 số tiền lương lớn nếu ở lại SC Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen.
Văn Hậu có thể bị mất 1 số tiền lương lớn nếu ở lại SC Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top