Nỗ lực muộn màng, Hà Lan lỡ hẹn tức tưởi với VCK World cup 2018