Nhờ Ronaldo, Juventus bán ra số áo bằng cả mùa giải trước